NẾU MỘT NGÀY BẠN KHÔNG VUI

Comments · 2175 Views

Làm gì nếu bạn trải qua một ngày không như ý?

Ai rồi cũng sẽ phải trải qua cảm giác như vậy.

Tốt thôi.

Hãy nghỉ ngơi một chút sau chuỗi thời gian tồi tệ. Việc đầu tiên nên làm khi thức giấc sau những ngày không vui vẻ là hãy "mỉm cười".

Comments